Šta radimo?

Naš posao je posao generalnog izvođača, što znači da smo potpuno uključeni u projekat, od trenutka kreiranja ideje do završnog koraka njene realizacije. Posebno nas inspirišu specifični zahtevi na koje naš tim profesionalaca iz oblasti arhitekture, gradjevinarstva i instalacija odgovara visokokvalifikovanim konsaltingom, izradom plana sa uključenim rizicima izgradnje, nacrtima, pripremom neophodne dokumentacije prema aktuelnom Zakonu o planiranju i izgradnji, podrškom i nadgledom procesa izgradnje - sve do trenutka predaje na upotrebu zadovoljnom klijentu.

Vila Grad standardi

Zahvaljujući stabilnim sopstvenim resursima i pažljivo odabranim partnerima uvek se trudimo da klijentu ponudimo najmodernija i najefikasnija rešenja. Pod tim podrazumevamo kreativne i funkcionalne ideje arhitekata, koji pre svega uzimaju u obzir potrebe i namenu objekta sa kojima nas do detalja upoznaje klijent. Uz to, nastojimo da klijentu ponudimo paletu energetski efikasnih materijala, čime želimo da zaokružimo našu viziju poslovanja prema svetskim standardima i potrebama zaštite životne sredine.

Vila Grad ciljevi

Od trenutka kada se odlučite da nam prvi put poklonite svoje poverenje – zajedno postajemo tim koji fokusirano stremi ka tome da ideja postane opipljiva i funkcionalna stvarnost. Na tom putu do zajedničkog cilja mi ćemo biti uporni, istrajni, brzi i inovativni i poštovaćemo garantovane standarde, jer želimo da kvalitetom dugoročno opravdamo i zadržimo vaše ukazano poverenje.